Styrelsen

Styrelseledamöterna väljs av klubbens medlemmar vid årsmötet. Förordnandet löper på två år, där hälften av ledamöterna utses vid varje årsmöte. 

MSS styrelse verksamhetsåret 2022-23

Maria Nilsson, ordförande
Kontakt: ordforande@mtss.se; Tel: 070-318 48 37‬

Johan Sjöberg, vice ordf./Sekreterare:
Kontakt: webmaster@mtss.se; Tel: 070-569 48 39‬

Bosse Nilsson, kassör
Kontakt: kassor@mtss.se; Tel: 070-608 48 06‬

Niklas Gustafsson, ledamot
Kontakt: seglarskola@mtss.se; Tel: 076-946 99 30‬
 
Stella Lindgren, ledamot
Tel: ‭076-102 42 69‬

Sofia Spong, ledamot
Tel: ‭073-041 26 42‬
 
Anders Wikström, ledamot:
Tel: ‭070-796 47 51‬
 
Ronnie Cedergren, ledamot
Tel: ‭070-468 63 75‬

Revisorer:

Majvor Wren
Camilla Ellison 

Valberedning:Erik Backman (ordförande)
Daniel Ellison 
Nina Kämmerling  

Klubbhusvärdinna/värd: Anna Schollin

Tags :
Share This :

Join Our Club