Navigationsutbildning 

I år blir det dessvärre inte någon navigationsutbildning. Vi återkommer nästa år.

Navigationsutbildningen innehåller följande delar:

Förarintyg

Studiecirkeln består av 11 tillfällen. Vi träffas 18:00 till ca 21:00 på Motala Båtvarv. Kostnad för kursen är 1800 kr. För medlemmar i MSS, MSK, MBKT, VBFK och SSV är kostnaden 1300 kronor.

Kustskepparintyg

Studiecirkeln består av 7 tillfällen på måndagar. Vi träffas 18:00 till ca 21:00 på Motala Båtvarv. Kostnad för kursen är 1800 kronor. För medlemmar i arrangerande klubbar är kostnaden 1300 kr. Deltagare i kursen för Kustskeppare bör delta även vid förarintygsträffar.

Kurslitteratur är Navigation och Sjömanskap, ca. 310 kr; Övningsbok, ca.160 kr; samt övningssjökort 616, ca. 85 kr. Böckerna kan sedan användas om man vill gå vidare till Kustskeppare. Övrig utrustning är räknare, linjal, passare samt transportör. För kustskepparintyg behövs övningssjökort 61 utöver ovanstående. Deltagarna köper böckerna på lämplig bokhandel, t ex. jure.se

Litteraturlista
  • Navigation och sjömanskap, ISBN 9789172238534
  • Övningsbok, ISBN 9789172238237
  • Övningssjökort för Förarintyg 616, SÖF0616(Övningssjökort för Kustskepparintyg 61)
  • Passare
  • Transportör
  • Linjal
Övrigt

Examenskostnader är 625 kr, plus intygsbok 65 kr. Examinator är Johan Bergsten från Askersund.

Båtpraktik kommer att arrangeras mellan förarintyget och kustskepparintyget.

Tags :
Share This :

Anmälan här