Träning och utbildning

Under många år var logiken inom idrottsrörelsen att all träning syftade mot en högre nivå och med tiden blev alltmer krävande. Numera har man insett att det är mera värdefullt att låta människor delta på sine egna villkor.

Sverige behöver röra på sig mera och bli mindre stillasittande. Men många upplever att de har tidsbrist och idrottsrörelsen måste ha respekt för att individer själva vill styra över sin ambitionsnivå. Målet är att deltagarna ska idrotta hela livet. Här har segelsporten en särskild fördel, eftersom den är enkel att applicera på alla åldrar. Dessutom visar entydiga forskningsresultat på att framgång kommer ur bredden. Det går inte att identifiera talang på ett tidigt stadium.

How The Competition Begin in 2021

Motala Segelsällskap samarbetar med Riksidrottsförbundet och med Svenska Seglarförbundet för att uppnå idrottsrörelsens mål i stort och segelsportens i synnerhet. Vi följer Svenska Seglarförbundets planer vid utbildning av aktiva och ledare. Ledare erbjuds kontinuerlig fortbildning och vi uppmuntrar till livslångt lärande.

Tags :
Share This :

Popular News

No Content Available
No Content Available

Categories

Join Our Club

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. .