Om klubben

Motala Segelsällskap grundades 1926. Föreningen ligger i Råssnäs fritidsområde i Motala, där man har tillgång till en stor tomt vid vattnet, flera byggnader och ett stort antal båtar.

Föreningen är öppen för alla seglingsintresserade. Man måste vara medlem för att få tillgång till anläggningen och till båtarna. Föreningen bedriver ingen uthyrning av båtar. Anläggningen kan hyras för privata arrangemang.

Vi håller en hög bemanning under träningen, vanligtvis omkring åtta vuxna, för att kunna tillhandahålla relevant träning på alla färdighetsnivåer samt för att ha lite extra kapacitet om något oförutsett inträffar. 

Därutöver ser vi gärna engagerade föräldrar och funktionärer som närvarar under träningarna, både på vattnet och på land. Det finns alltid behov av hjälp med korvgrillning, påhejande, hjälp med utrustning med mera. Det är här vi bygger en levande klubb!

Målsättning:

    Att på ett lekfullt sätt i grupp få pröva på olika former av segling och närheten till vattnet. Glädje och kamratskap ska styra seglarskolan och ingen ska bli rädd.

•    Alla som deltar i seglarskolan ska vilja fortsätta med seglingen. Under och efter kursen blir de inbjudna till klubbens träningar och seglingar.

•   En viktig framgångsfaktor för seglarskolan är att anpassa varje veckas aktiviteter efter faktiska väderförhållanden strax innan lektionen sätter i gång. Det ska alltid finnas en alternativ plan om vinden är för stark, till exempel barkbåtsrace eller bogsering.

 

Tags :
Share This :

Join Our Club