Navigationsutbildning 

Under vinterhalvåret arrangeras utbildning för Förarintyg och Kustskepparintyg.

Förarintyg

Studiecirkeln består av 11 tillfällen på måndagar med början 9 januari. Vi träffas 18:00 till ca 21:00 på Motala Båtklubb Tegelviken. Kostnad för kursen är 1800 kr. För medlemmar i MSS, MSK, MBKT, VBFK och SSV är kostnaden 1300 kronor.

Kustskepparintyg

Studiecirkeln består av 7 tillfällen på måndagar med början 27 mars. Vi träffas 18:00 till ca 21:00 på Motala Båtklubb Tegelviken. Kostnad för kursen är 1800 kronor. För medlemmar i arrangerande klubbar är kostnaden 1300 kr. Deltagare i kursen för Kustskeppare bör delta även vid förarintygsträffar.

Kurslitteratur är Navigation och Sjömanskap, ca. 310 kr; Övningsbok, ca.160 kr; samt övningssjökort 616, ca. 85 kr. Böckerna kan sedan användas om man vill gå vidare till Kustskeppare. Övrig utrustning är räknare, linjal, passare samt transportör. För kustskepparintyg behövs övningssjökort 61 utöver ovanstående. Deltagarna köper böckerna på lämplig bokhandel, t ex. jure.se

Litteraturlista
  • Navigation och sjömanskap, ISBN 9789172238534
  • Övningsbok, ISBN 9789172238237
  • Övningssjökort för Förarintyg 616, SÖF0616(Övningssjökort för Kustskepparintyg 61)
  • Passare
  • Transportör
  • Linjal
Övrigt

Examenskostnader är 625 kr, plus intygsbok 65 kr. Examinator är Johan Bergsten från Askersund.

Båtpraktik kommer att arrangeras mellan förarintyget och kustskepparintyget.

Kursavgift betalas till MSS bankgiro 820-1725. För mer information, ring Magnus Hjalmarsson tel 0722-004992

Anmälan här.

Tags :
Share This :

Popular News

No Content Available

Categories

Anmälan här

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. .