Arbetsdagar

MSS har ett gott rykte grundat på väl utförda arrangemang och kvalitativ utbildning. Vår klubb har även ett ökande medlemsantal, vilket är jätteroligt, men det innebär också mer arbete. För att behålla den höga nivån, och för att inte arbetsbördan ska bli orimlig för ett fåtal individer, behövs medlemmarnas engagemang.

Vi har ingen arbetsplikt på MSS, utan vi vill att verksamheten ska bygga på frivillighet. Om alla bidrar efter sin egen förmåga borde vi med enkelhet kunna få ihop de resurser som behövs. Så lite som en enda timme per säsong och medlem skulle motsvara en deltidstjänst!

Vi delar på jobbet

Det finns alltid saker att göra på MSS. Allmänna arbetsdagar anordnas vår och höst, då vi utför större uppgifter som att ta upp och lägga i alla båtar.  Arbetsuppgifter av mindre krävande karaktär utförs löpande under året. Kontakta någon i styrelsen om du vill vara med och hjälpa till. Vi vill inte att någon ska känna sig tvingad, men det blir roligare ju fler som är med!

Tags :
Share This :

Popular News

No Content Available
No Content Available

Categories

Join Our Club

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. .