Användning av klubbens båtar 

MSS verksamhet syftar till att erbjuda medlemmarna gemenskap, träning, kompetensutveckling, rekreation och härliga sjöupplevelser. Klubbens båtar har införskaffats för att stödja dessa syften. Båtarna är gemensam tillgång för medlemmarna och ska förvaltas som sådan.

För att få låna klubbens båtar ska man vara MSS-medlem och ha betalt sin årliga medlemsavgift. Flytväst är obligatorisk när man är ute i klubbens båtar. Medlemmarna kan använda båtarna under träning som anordnas av klubben eller vid tävling där klubben deltar.

Båtarna – en gemensam resurs

Motorbåtarna får endast användas vid aktiviteter som anordnas av klubben.

Klubbens segelbåtar får även användas av klubbens aktiva tränare och aktiva funktionärer utanför ordinarie träningstid, detta för att tillgodose deras behov av träning och utbildning. Lån av båt utanför ordinarie träningstid ska alltid anmälas till båtansvarig.

Skepparen förutsätts vara kompetent för att använde den valda båttypen. I annat fall ska kompetent handledare finnas på plats.

Eftersom det ofta kan förekomma personer i vattnet i samband med vår verksamhet så innebär det ett stort säkerhetsansvar att köra klubbens motorbåtar . Därför får motorbåtarna endast köras av de som bedöms som kompetenta av båtansvarig.

Kompetens att köra motorbåt uppvisas lämpligen vid klubbens tränarutbildning som brukar hållas varje år i maj.

Optimist, Laser, Snipe och Hobiecat får framföras av de som deltar i måndagsseglingarna och som båtansvarig bedömer som kompetenta. Prata alltid med båtansvarig i förväg om båten ska användas utanför ordinarie träningstid. Eventuella skador ska rapporteras, oavsett hur de uppkommit. Grundstötning ska alltid rapporteras, oavsett om skada uppkommit.

Tränare/funktionärer som handleder seglande barn utanför ordinarie verksamhet ansvarar för deras säkerhet. Kontakta båtansvarig och tala om att du tar ut båten. Rapportera eventuella skador till båtansvarig.


De som använder båtarna förutsätts vara med vid reparation och underhåll av båtarna. Om båten skadats under användning ska man hjälpa till att laga den. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att båtarna hålls i gott skick. Båtarbetsdagar anordnas vid två tillfällen efter höstarbetsdagen då båtarna är upptagna. För att få nyttja klubbens båtar ska man delta vid båtarbetsdagarna.

Medlemmar som vill utnyttja klubbens båtar utöver det som anges ovan uppmanas att komma med idéer till aktiviteter som kan komma alla medlemmar till del. Kontakta i så fall någon av styrelsemedlemmarna.

För ytterligare detaljer och instruktioner för olika typer av båtar, se nedanstående PDF.

Tags :
Share This :

Join Our Club